Jezus ukazuje się uczniom

Ewangelia - Przemienienie Jezusa

W drugą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim jest czytana Ewangelia wg św. Jana – Jezus ukazuje się uczniom. Niedziela ta jest nazywana świętem Antypaschy i Apostoła Tomasza, gdyż jest wspominana postać jednego z dwunastu uczniów Chrystusa i zachwiania wiary świętego wyrażonej w słowach:  – Jeśli nie zobaczę na Jego rękach rany po gwoździach i nie włożę palca mojego w ranę po gwoździach, i nie włożę mojej ręki w bok Jego, nie uwierzę. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę wygłosił JE Arcybiskup Abel.

Jezus ukazuje się uczniom

19. Gdy nastał wieczór owego dnia pierwszego po szabacie i ze strachu przed Żydami drzwi były zamknięte tam, gdzie się zebrali uczniowie, przyszedł Jezus i stanął pośrodku, i mówi im: – Pokój wam.
20. To powiedziawszy, pokazał im ręce i nogi, i bok swój. Rozradowali się więc uczniowie, widząc Pana.
21. Znów więc powiedział im [Jezus]: – Pokój wam. Jak Mnie Ojciec posłał, tak i ja was posyłam.
22. To powiedziawszy, tchnął i mówi im: – Przyjmijcie Ducha Świętego.
23. Jeśli komuś odpuścicie grzechy, są odpuszczone, jeśli komuś zatrzymacie, są zatrzymane.
24. Tomasza zaś, jednego z Dwunastu, nazywanego Bliźniakiem, nie było z nimi, kiedy przyszedł Jezus.
25. Mówili mu więc inni uczniowie: – Widzieliśmy Pana. On zaś im powiedział: – Jeśli nie zobaczę na Jego rękach rany po gwoździach i nie włożę palca mojego w ranę po gwoździach, i nie włożę mojej ręki w bok Jego, nie uwierzę.
26. A po ośmiu dniach byli znowu wewnątrz uczniowie Jego i Tomasz z nimi. Przychodzi Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośrodku, i powiedział: – Pokój wam.
27. Potem mówi do Tomasza: – Przyłóż palec swój tu i patrz na ręce Moje, i przyłóż rękę swoją, i włóż do boku Mojego, i nie bądź tym, który nie wierzy, lecz – wierzącym.
28. Odpowiedział Tomasz i rzekł Mu: – Pan mój i Bóg mój!
29. Mówi mu Jezus: – Uwierzyłeś, bo ujrzałeś? Szczęśliwi ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
30. Również wiele innych znaków uczynił Jezus na oczach uczniów [swoich], które nie są zapisane w tych księgach;
31. te zaś zostały zapisane, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc, życie mieli w imię Jego.

J 20, 19-31, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.