Jezus wodą żywą

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

W niedzielę na pięćdziesiąty dzień po Zmartwychwstaniu Pańskim przypada jedno z najważniejszych chrześcijańskich świąt – Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów, zwane również Pięćdziesiątnicą lub Trójcą. W tym dniu jest czytana Ewangelia wg św. Jana – Jezus wodą żywą. Ewangelię w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę wygłosił JE Arcybiskup Abel. Słowa Ewangelii poprzedziło czytanie z Dziejów Apostolskich, gdzie św. Apostoł Łukasz opisuje Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów.

Jezus wodą żywą

Rozdział 7

37. W ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i zawołał, mówiąc: – Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do Mnie i niech pije!
38. O wierzącym we Mnie mówi Pismo: – Z łona jego popłyną potoki wody żywej.
39. To zaś powiedział o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Jeszcze bowiem Duch Święty nie był [dany], ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.
40. Ci spośród tłumu, którzy usłyszeli te Słowa, mówili: – Prawdziwie Ten jest prorokiem.
41. Inni mówili: – Ten jest Chrystusem. A jeszcze inni: – Czyż Chrystus może przyjść z Galilei?
42. Czyż Pismo nie mówi, że Chrystus przychodzi z nasienia Dawida i z Betlejem, wsi Dawidowej?
43. Podział więc nastąpił w tłumie przez Niego.
44. Niektórzy zaś z nich chcieli Go pojmać, nikt jednak na Nim rąk nie położył.
45. Przyszli więc słudzy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci im powiedzieli: – Dlaczegoście Go nie przyprowadzili?
46. Odpowiedzieli słudzy: – Nigdy człowiek tak nie mówił, jak Ten Człowiek!
47. Odpowiedzieli więc im faryzeusze: – Czy i wy zostaliście omamieni?
48. Czy ktoś z przywódców uwierzył w Niego lub ktoś z faryzeuszy?
49. Jedynie tłum ten, nie znający Prawa – przeklęci są!
50. Mówi do nich Nikodem, który przedtem przyszedł do Niego nocą, będący jednym z nich:
51. – Czy nasze Prawo osądza człowieka, jeśli go wpierw nie wysłucha i nie rozpozna jego uczynków?
52. Odpowiedzieli i rzekli mu: – Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że prorok nie powstaje w Galilei.

Rozdział 8

12. Znowu więc Jezus powiedział im, mówiąc: – Ja jestem światłością świata. Kto idzie w ślad za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światłość życia.

J 7, 37-52; 8, 12 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close