Jubileusz arcypasterskiej posługi władyki Abla

30-lecie chirotonii Władyki Abla

25 marca rano w katedrze Przemienienia Pańskiego w Lublinie miały miejsce uroczystości liturgiczne związane ze świętem Zwiastowania Bogurodzicy oraz jubileuszem chirotonii biskupiej władyki Abla. Trzydzieści lat temu w warszawskiej katedrze metropolitalnej odbyła się chirotonia biskupia archimandryty Abla (Popławskiego), dotychczasowego przełożonego monasteru św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej. Ówczesnym uroczystościom przewodniczył metropolita warszawski i całej Polski Bazyli. Trzydziestojednoletni biskup został ordynariuszem restytuowanej Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Z największą odpowiedzialnością należy stwierdzić, że lata 1989-2019 to zmartwychwstanie umęczonej represjami i prześladowaniami ziemi Chełmszczyzny i Południowego Podlasia.

Poniżej prezentujemy relację filmową z Boskiej Liturgii Zwiastowania Bogurodzicy i uroczystości XX-lecia posługi biskupiej JE Abp Abla.

Realizacja filmu: Dmytro Pokhyliuk