Jubileusz XXX-lecia diecezji

25 marca br. w Lublinie miały miejsce uroczystości związane z rocznicą restytuowania Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz promocją jubileuszowego albumu pt. Prawosławna Diecezji Lubelsko-Chełmska 1989-2018.

Rocznicowa uroczystość odbyła się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Placówka gościła w swych progach duchowieństwo diecezji, wiernych, sympatyków prawosławia, zaprzyjaźnione z diecezją gremia naukowe i samorządowe oraz czytelników biblioteki. Uroczystość była wyjątkową okazją do prezentacji wystawy pt. Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu, która przedstawia proces prac remontowych dziewiętnastu cerkwi prawosławnych.

Wieczorne świętowanie zaszczycili swoją obecnością m.in. metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik, dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Agata Grula, wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, pełnomocnik prezydenta miasta Lublin Zdzisław Niedbała, lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr Dariusz Kopciowski, dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie Tadeusz Sławecki, redaktor wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej dr Jarosław Charkiewicz oraz ks. dr hab. Sławomir Pawłowski z Instytutu Ekumenicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rolę konferansjera pełnił kronikarz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Stanisław Dąbrowski.

Szczególnymi uczestnikami wydarzenia byli ojcowie z Ukrainy: archimandryta Nikodem (Syłko) z Charkowa, archimandryta Roman (Rasiuk) z Czernihowa oraz archimandryta Atanazy (Diakow) z Niżnego

Serdecznie zachęcamy do wysłuchania przemówień gości oficjalnych wydarzenia.

Zdjęcia – Małgorzata Genca (Kurier Lubelski)