K Tiebie o Matier Preswiataja

Nagranie Akatystu w Monasterze w Turkowicach

K Tiebie o Matier Preswiataja to pieśń paraliturgiczna, która znalazła się na albumie CD z Akatystem ku czci Turkowickiej Ikony Matki Bożej, wydanym z okazji święta Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach. Pieśń śpiewa Żeński Chór Monasteru, a modlitwy na albumie czyta ks. Jarosław Szczur. Nagrań i masteringu dokonał Sławek Wyspiański.

Album CD pt. Akatyst ku czci Turkowickiej Ikony Matki Bożej będzie można nabyć od 15 lipca w cerkwiach Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej i w niedługim czasie również w sklepie internetowym www.sklep.cerkiew.pl.

Nagranie Akatystu w Monasterze w Turkowicach