Katechetyczne wakacje w Lublinie

Język nagrania: polski i cerkiewno-słowiański

W dniu 16 czerwca w parafii katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie został zakończony rok katechetyczny i zaczęły się wakacje. Uczniowie lekcji religii prawosławnej uczestniczyli w porannej Liturgii, gdzie dużą cześć z nich przystąpiła do sakramentu Komunii Świętej. Po nabożeństwie uroczystego zakończenia roku dokonał ks. Andrzej Łoś, proboszcz katedralnej parafii. Słuchaczom z różnych grup wiekowych świadectwa rozdali katecheci: Joanna Wyspiańska, Katarzyna Konachowicz i Katarzyna Rabczuk. Wręczono też nagrody w konkursie plastycznym, organizowanym przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, które otrzymali: Magdalena Wyspiańska za zajęcie I miejsca w najmłodszej grupie wiekowej i Piotr Mazurek wyróżnienie za udział w konkursie. Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie na tle lubelskiej katedry. Prezentujemy relację filmową z tych uroczystości.