Katedralny chór dziecięcy zaśpiewał całą Boską Liturgię

Chór dziecięcy lubelskiej katedry

Trzecia niedziela po Zmartwychwstaniu Pańskim jest dedykowana Niewiastom Niosącym Wonności do grobu Pańskiego. W Lublinie główna Boska Liturgia pod przewodnictwem JE Arcybiskupa Abla została odprawiona tradycyjnie w cerkwi pw. Niewiast Niosących Wonności na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie i tam też śpiewał nasz chór katedralny. Natomiast katedralny chór dziecięcy, działający od kilku miesięcy pod kierownictwem Pauliny Chwojko stanął przed wielkim wyzwaniem stworzenia po raz pierwszy oprawy całej Boskiej Liturgii w lubelskiej cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego. Nasze dzieci zaśpiewały całą Liturgię pięknie i subtelnie, o czym możemy się przekonać, słuchając jednej z pieśni, wykonanej w rycie bizantyńskim.

Chór dziecięcy lubelskiej katedry

Chór dziecięcy lubelskiej katedry

Eucharystia w lubelskiej katedrze

Eucharystia w lubelskiej katedrze