Kazanie a szóstą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim

Kazanie na trzynastą niedzielę głosi JE abp Abel

Kazanie w szóstą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim, gdy przypada święto Świętych Ojców Kościoła I Soboru Powszechnego, wygłosił w lubelskiej katedrze JE Arcybiskup Abel. Władyka przywołał wydarzenia i bohaterów pierwszego soboru w Nicei w 325 roku. Nawiązał też do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Jana Arcykapłańska modlitwa Jezusa.