Kazanie abp. Abla w dniu święta św. metr. Piotra (Mohyły)

Język nagrania - ukraiński

Kazanie abp. Abla w dniu święta św. metr. Piotra (Mohyły)Zachęcamy do wysłuchania kazania abp. Abla w dniu święta św. metropolity Piotra (Mohyły), które zarejestrowano 12 stycznia 2014 r. w parafii św. metropolity Piotra (Mohyły) w Lublinie. Ta lubelska parafia jest centralnym ośrodkiem życia religijnego, kulturalnego i narodowego prawosławnych Ukraińców z Chełmszczyzny, Podlasia, Nadsania, Łemkowszczyzny oraz z Ukrainy, którzy na stałe lub czasowo mieszkają w Lublinie. Tego roku w dniu parafialnego święta parafię odwiedzili pielgrzymi – „chołmszczaki” ze Lwowa.

Autor

Socjolog i językoznawca. Sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.