Kazanie Arcybiskupa Abla na XXVIII niedzielę

Władyka Abel - kazanie na Palmową niedzielę

Kazanie na XXVIII niedzielę wygłosił w czasie Boskiej Liturgii, celebrowanej 7 grudnia w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, JE Arcybiskup Abel. W swoim kazaniu władyka nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o uzdrowieniu dziesięciu trędowatych.