Kazanie biskupa Grzegorza i Ewangelia na święto Ikony Matki Bożej „Szybko Spełniającej Prośby”

Język nagrania: rosyjski i cerkiewno-słowiański

Biskup supraski Grzegorz wygłosił kazanie w TerespoluW listopadowych uroczystościach przed Ikoną Matki Bożej „Skoroposłusznicy” (Szybko Spełniającej Prośby) wzięli udział liczni prawosławni hierarchowie: arcybiskup lubelski i chełmski Abel, arcybiskup białostocki i gdański Jakub i biskup supraski Grzegorz. Inspirujące do refleksji kazanie wygłosił władyka Grzegorz. Prezentujemy słowa jego ekscelencji oraz ewangelię odczytaną w dniu święta.

Autor

Redaktor portalu. Przez kilkanaście lat dziennikarz Polskiego Radia Lublin. Autor audycji publicystycznych i informacyjnych. Współpracował z wieloma rozgłośniami w kraju i zagranicą. Pomysłodawca portalu Prawosławne Radio Internetowe Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Wykładowca przedmiotów dziennikarskich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Interesuje się problematyką stosunków międzynarodowych, szczególnie relacjami polsko-ukraińskimi oraz historią Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie.