Kazanie biskupa Grzegorza podczas święta Lubelskiej Ikony Matki Bożej

Język nagrania - polski

Kazanie biskupa Grzegorza podczas święta Lubelskiej Ikony Matki BożejPodczas święta Lubelskiej Ikony Matki Bożej biskup supraski Grzegorz zwrócił się z kazaniem do wiernych, zgromadzonych w lubelskiej katedrze. W kazaniu mówił, między innymi o znaczeniu modlitwy. Wskazywał też na wielkie bogactwo znajdujące się w Lubelskiej Ikonie oraz duchowym potencjale.

Autor

Redaktor portalu. Przez kilkanaście lat dziennikarz Polskiego Radia Lublin. Autor audycji publicystycznych i informacyjnych. Współpracował z wieloma rozgłośniami w kraju i zagranicą. Pomysłodawca portalu Prawosławne Radio Internetowe Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Wykładowca przedmiotów dziennikarskich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Interesuje się problematyką stosunków międzynarodowych, szczególnie relacjami polsko-ukraińskimi oraz historią Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie.