Kazanie Biskupa Jerzego do przypowieści o siewcy

Kazanie głosi władyka Jerzy

Kazanie do Ewangelii wg św. Łukasza „Przypowieść o siewcy” wygłosił JE prof. dr hab. Biskup Siemiatycki Jerzy (Pańkowski). Kazanie zostało wygłoszone w czasie Boskiej Liturgii, odprawianej pod przewodnictwem JE Arcybiskupa Abla i JE Biskupa Jerzego w XXI niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w dniu 19 października 2014 r. w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie.