Kazanie po Bożym Narodzeniu

Kazanie na pierwszą niedziele po Bożym Narodzeniu

Kazanie w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. dr Andrzej Konachowicz. W swojej homilii wikariusz lubelskiej parafii odwołał się do słów czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Mateusza o ucieczce i powrocie Jezusa z Egiptu. Odniósł się także do słów apostoła Pawła z listu do Galatian, a także przywołał postacie świętych, których pamięć cerkiew wspomina w tym dniu: św. Melanii i św. Piotra Mohyły.

Kazanie na pierwszą niedziele po Bożym Narodzeniu

Autor

Redakcja orthodox.fm - Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.