Kazanie bpa Paisjusza podczas chełmskich uroczystości

Język nagrania - ukraiński

bp.PaisjuszPodczas uroczystości upamiętniających św.Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej kazanie wygłosił biskup gorlicki Paisjusz.

W swoich słowach przypomniał losy św. Męczenników podkreślając za co ponieśli męczeńską śmierć.

Autor

Redaktor portalu. Przez kilkanaście lat dziennikarz Polskiego Radia Lublin. Autor audycji publicystycznych i informacyjnych. Współpracował z wieloma rozgłośniami w kraju i zagranicą. Pomysłodawca portalu Prawosławne Radio Internetowe Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Wykładowca przedmiotów dziennikarskich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Interesuje się problematyką stosunków międzynarodowych, szczególnie relacjami polsko-ukraińskimi oraz historią Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie.