Kazanie na czwartą niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie na czwartą niedzielę po Pięćdziesiątnicy głosi ks. mitrat Andrzej Łoś

W czwartą niedzielę po Pięćdziesiątnicy kazanie w lubelskiej cerkwi katedralnej wygłosił ks. mitrat Andrzej Łoś. W swojej homilii Ojciec Andrzej nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Mateusza o cudownym uzdrowieniu przez Chrystusa sługi setnika.

Kazanie na czwartą niedzielę po Pięćdziesiątnicy głosi ks. mitrat Andrzej Łoś