Kazanie na czwartą niedzielę

Kazanie na czwartą niedzielę głosi JE abp Abel

Kazanie na czwartą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii nasz władyka nawiązała do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Mateusza o uzdrowieniu sługi setnika. Przywołał także postać ostatniego Starotestamentowego proroka św. Jana Chrzciciela w związku z rocznicą jego narodzin.

Kazanie na czwartą niedzielę głosi JE abp Abel