Kazanie na drugą niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie głosi ks Jerzy Łukaszewicz

Kazanie na drugą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w lubelskiej katedrze pw. Przemienienia Pańskiego ks. wikariusz Jerzy Łukaszewicz. W swojej homilii Ojciec Jerzy nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Mateusza o powołaniu pierwszych uczniów.