Kazanie na dwudziestą czwartą niedzielę

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś

Kazanie na dwudziestą czwartą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w lubelskiej katedrze ks. mitrat Andrzej Łoś. W swojej homilii proboszcz lubelskiej parafii katedralnej nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg. św. Łukasza o wskrzeszeniu córki Jaira i uzdrowieniu niewiasty.

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś