Kazanie na dwudziestą drugą niedzielę

Kazanie na 22 niedzielę

W dwudziestą drugą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy kazanie w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił ks. mitrat Andrzej Łoś. W swojej homilii proboszcz lubelskiej parafii katedralnej nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o uzdrowieniu opętanego.

Kazanie na 22 niedzielę