Kazanie na dwudziestą ósmą niedzielę

Kazanie głosi JE Arcybiskup Abel

Kazanie na dwudziestą ósmą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii nasz Arcypasterz nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o uzdrowieniu dziesięciu trędowatych. Przywołał również pamięć św. męczennicy Barbary, której postać cerkiew prawosławna celebruje w tym dniu, a także zaakcentował potrzebę odnowienia duchowego każdego z nas w związku z trwającym postem przed Bożym Narodzeniem.

Kazanie głosi JE Arcybiskup Abel