Kazanie na dwudziestą piątą niedzielę

Kazanie głosi ks. kpt. Łukasz Godun

Kazanie na dwudziestą piątą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w lubelskiej katedrze ks. kpt. Łukasz Godun, kapelan Ordynariatu Wojska Polskiego. W swojej homilii Ojciec Łukasz nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o miłości bliźniego i miłosiernym Samarytaninie.

Kazanie głosi ks. kpt. Łukasz Godun