Kazanie na dwudziestą piątą niedzielę

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś

W dwudziestą piątą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy kazanie w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił ks. mitrat Andrzej Łoś. W swojej homilii ks. proboszcz nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o miłości bliźniego i miłosiernym Samarytaninie.

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś