Kazanie na dwudziestą czwartą niedzielę

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś

Kazanie na dwudziestą czwartą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. mitrat Andrzej Łoś. W swojej homilii Ojciec Andrzej nawiązał do czytanych w tym dniu fragmentów Ewangelii wg św. Łukasza o wskrzeszeniu córki Jaira i uzdrowieniu niewiasty.

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś