Kazanie na dwudziestą pierwszą niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie na 21 niedzielę

Kazanie na dwudziestą pierwszą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w lubelskiej katedrze ks. Jerzy Łukaszewicz. W swojej homilii wikariusz lubelskiej parafii katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg. św. Łukasza – przypowieść o siewcy.

Kazanie na 21 niedzielę