Kazanie na dwudziestą pierwszą niedzielę

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś

Kazanie na dwudziestą pierwszą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. mitrat Andrzej Łoś. W swojej homilii Ojciec Andrzej nawiązał do czytanej w tym dniu przypowieści o siewcy z Ewangelii wg św. Łukasza.

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś