Kazanie na dwudziestą siódmą niedzielę

Kazanie głosi władyka Abel

Kazanie na dwudziestą siódmą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii nasz władyka nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o uzdrowieniu kobiety w sabat.