Kazanie na dwudziestą szóstą niedzielę

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś

Kazanie na dwudziestą szóstą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w lubelskiej katedrze ks. mitrat Andrzej Łoś. W swojej homilii proboszcz lubelskiej parafii katedralnej nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg. św. Łukasza – ostrzeżenie przed chciwością.

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś