Kazanie na dwudziestą szóstą niedzielę

Kazanie głosi ks. Andrzej Łoś

Kazanie na dwudziestą szóstą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. mitrat Andrzej Łoś. W swojej homilii ojciec Andrzej nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza – ostrzeże nie przed chciwością.

Kazanie głosi ks. Andrzej Łoś