Kazanie na dwudziestą trzecią niedzielę

Kazanie na dwudziestą trzecią niedzielę

W dwudziestą trzecią niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy kazanie w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił ks. dr Andrzej Konachowicz. W swojej homilii wikariusz lubelskiej parafii katedralnej nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o wskrzeszeniu córki Jaira i uzdrowieniu niewiasty.

Kazanie na dwudziestą trzecią niedzielę