Kazanie na dwudziestą trzecią niedzielę

Kazanie władyki Abla na XXIII niedzielę

Kazanie w dwudziestą trzecią niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii władyka nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o uzdrowieniu opętanego przez demony, a także słów Apostoła Pawła. Przywołał również postać starotestamentowego Hioba jako wzór niezachwianej wiary.

Kazanie władyki Abla na XXIII niedzielę