Kazanie na dwunastą niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie na dwunastą niedzielę głosi Władyka Abel

Kazanie na dwunastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w lubelskiej cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii nasz Władyka nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Mateusza o bogatym młodzieńcu szukającym życia wiecznego, a także przywołał postać Starotestamentowego Hioba.

Kazanie na dwunastą niedzielę głosi Władyka Abel