Kazanie na dziesiątą niedzielę

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś

Kazanie na dziesiątą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w cerkwi katedralnej w Lublinie ks. mitrat Andrzej Łoś. W swoim kazaniu proboszcz lubelskiej parafii pw. Przemienienia Pańskiego nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Mateusza o uzdrowieniu epileptyka.