Kazanie na dziewiąta niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie na dziewiątą niedzielę

Kazanie na dziewiąta niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. dr Andrzej Konachowicz. W swojej homilii wikariusz lubelskiej parafii katedralnej nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Mateusza – Jezus chodzi po morzu, a także do słów Apostoła Pawła.

Kazanie na dziewiątą niedzielę