Kazanie na dziewiętnastą niedzielę

Kazanie na dziewiętnastą niedzielę głosi ks.Jerzy Łukaszewicz

Kazanie na dziewiętnastą niedzielę wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. wikariusz Jerzy Łukaszewicz. W swojej homilii Ojciec Jerzy nawiązał do czytanego w tym dniu fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain.