Kazanie na dziewiętnastą niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie głosi ks. Andrzej Konachowicz

Kazanie na dziewiętnastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. wikariusz Andrzej Konachowicz. W swojej homilii Ojciec Andrzej nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o miłości nieprzyjaciół, a także przywołała historię św. Męczennicy Justyny.

Kazanie głosi ks. Andrzej Konachowicz