Kazanie do Ewangelii o wdzięcznym Samarytaninie

Język nagrania - polski

Chrystus Pantokrator fresk w katedrze w LublinieKazanie do Ewangelii wg św. Łukasza o wdzięcznym Samarytaninie wygłosił w czasie Liturgii Świętej w dniu 8 grudnia 2013 r. w cerkwi katedralnej pw. PrzemienieniaPańskiego w Lublinie ks. wikariusz Jerzy Łukaszewicz.