Kazanie do Ewangelii o Zacheuszu

Język nagrania - polski

Kazanie głosi władyka AbelW czasie Liturgii Świętej w dniu 2 lutego 2014 r. była czytana Ewangelia wg św. Łukasza o Zacheuszu. Kazanie do Ewangelii w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił JE Arcybiskup Abel.