Kazanie na jedenastą niedzielę

Władyka Abel

Kazanie na jedenastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w cerkwi katedralnej w Lublinie JE Arcybiskup Abel. W swoim kazaniu nasz Arcypasterz nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Mateusza – przypowieść o złym słudze.