Kazanie księdza mitrata Grzegorza Misijuka

Język nagrania - polski

Kazanie księdza mitrata Grzegorza MisijukaZ ogromnym wzruszeniem wierni w Tarnogrodzie przyjęli kazanie księdza mitrata Grzegorza Misijuka. W bardzo emocjonalnym kazaniu duchowny mówił o odradzaniu się prawosławia, bolesnej historii i tarnogrodzkich relikwiach. Ksiądz mitrat Grzegorz Misijuk w przeszłości był proboszczem parafii tarnogrodzkiej. Swoją duszpasterską posługę niósł także w niedalekim Kulnie.