Kazanie na drugą niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu

Kazanie głosi JE Arcybiskup Abel

W drugą niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu kazanie w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel. W tym dniu była czytana Ewangelia wg św. Łukasza o celniku i faryzeuszu.

Kazanie głosi JE Arcybiskup Abel

Kazanie głosi JE Arcybiskup Abel