Kazanie na dwudziestą czwartą niedzielę

Kazanie na dwudziestą czwartą niedzielę

Kazanie w dwudziestą czwartą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. mitrat Andrzej Łoś. W swojej homilii proboszcz lubelskiej parafii katedralnej nawiązała do czytanego w tą niedzielę fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza o miłości bliźniego i miłosiernym Samarytaninie.

Kazanie na dwudziestą czwartą niedzielę