Kazanie na dwudziestą drugą niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie w niedzielę Świętych Ojców

W dwudziestą drugą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy kazanie w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił ks. Jerzy Łukaszewicz. W swojej homilii wikariusz lubelskiej parafii katedralnej nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o wskrzeszeniu córki Jaira i uzdrowieniu niewiasty, a także czytanej z okazji święta św. Archistratega Michała.