Kazanie na dwudziestą ósmą niedzielę

Kazanie głosi JE Arcybiskup Abel

Kazanie na dwudziestą ósmą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w lubelskiej katedrze JE Arcybiskup Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej. W swojej homilii nasz arcypasterz nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg. św. Łukasza o bogactwie i życiu wiecznym.

Kazanie głosi JE Arcybiskup Abel