Kazanie na dwudziestą piątą niedzielę

Kazanie na 25 niedzielę głosi ks. Jerzy Łukaszewicz

Kazanie na dwudziestą piątą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. Jerzy Łukaszewicz. W swojej homilii wikariusz lubelskiej parafii katedralnej nawiązał do czytanego w tą niedzielę fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza – ostrzeżenie przed chciwością.

Kazanie na 25 niedzielę głosi ks. Jerzy Łukaszewicz