Kazanie na dwudziestą szóstą niedzielę

Kazanie na dwudziestą szóstą niedzielę

Kazanie na dwudziestą szóstą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w lubelskiej katedrze ks. dr Andrzej Konachowicz, wikariusz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie. W swojej homilii Ojciec Andrzej nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg. św. Łukasza uzdrowieniu kobiety w sabat, a także słów z listu Apostoła Pawła do Efezjan.

Kazanie na dwudziestą szóstą niedzielę