Kazanie w dwunastą niedzielę

Kazanie na dwunastą niedzielę głosi władyka Abel

Kazanie w dwunastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w cerkwi katedralnej w Lublinie JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii władyka nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Mateusza o bogatym młodzieńcu szukającym życia wiecznego, a także do czytania z Apostoła Pawła. Arcypasterz dokonał również podsumowania zakończonych w dniu wczorajszym peregrynacji relikwii św. Spirydona w Polsce.

Kazanie na dwunastą niedzielę głosi władyka Abel