Kazanie na IV niedzielę Wielkiego Postu

Kazanie na głosi JE Arcybiskup Abel

Kazanie na IV niedzielę Wielkiego Postu, w którą przypada święto wielkiego ascety z góry Synaj – św. Jana Klimaka, wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel. W swoim kazaniu władyka nawiązał do czytanych w tą niedzielę fragmentów Ewangelii wg św. Marka o uzdrowieniu epileptyka, a także wg św. Mateusza – błogosławieństwa.