Kazanie na jedenastą niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie na jedenastą niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie na jedenastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. mitrat Andrzej Łoś. W swojej homilii proboszcz lubelskiej parafii nawiązał do czytanego w tym dniu fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza – przypowieść o złym słudze.

Kazanie na jedenastą niedzielę po Pięćdziesiątnicy