Kazanie na niedzielę Adoracji Świętego Krzyża

Kazanie na niedzielę Adoracji Krzyża Świętego wygłosił władyka Abel

Kazanie na święto Adoracji Przenajświętszego i Życiodajnego Krzyża, które przypada w III niedzielę Wielkiego Postu, wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel. W tą niedzielę była czytana Ewangelia wg św. Marka – Jezus wzywa do naśladowania.

 

Kazanie na niedzielę Adoracji Krzyża Świętego wygłosił władyka Abel